Cookie politik
Denne side benytter sig af cookies for at kunne fungere korrekt. Hvis du klikker dig videre rundt på siden, accepterer du automatisk, at vi benytter cookies. Du kan læse mere om cookies her: cookie politik
Forsendelse med GLS Kundeservice 45 76 18 88 Levering 1-2 dage
0,00 DKK
 0,00 DKK-0 vare(r)
Bibliotekstilbehør
Kundeservice
Vi besvarer normalt alle henvendelser inden for maks 24 timer.

SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER - PERSONDATAPOLITIK hos Sund Sound ApS

AFTAGEPLIGT
Køber har pligt til at aftage specialproducerede varer efter accept af tilbud. Sund Sound ApS er berettiget til at fakturere alle specialproducerede varer.

ANSVARSBEGRÆNSNING & ERSTATNINGSANSVAR
Sund Sound ApS er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse af bestilte varer eller mangler ved købte varer. Sund Sound ApS fraskiver sig ethvert ansvar for følge tab eller indirekte tab, herunder tab af avance, arbejdsfortjeneste, data, drift eller andre indirekte tab, samt omkostninger i forbindelse med reetablering heraf. Sund Sound ApS produktansvar er begrænset til det ansvar som følger af produktansvarsloven, og Sund Sound ApS fraskriver sig ethvert ansvar for produktskader på andet grundlag. Sund Sound ApS er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold, skriftligt at meddele Sund Sound ApS, hvis der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan vil indtræde.

DOKUMENTATION
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Sund Sound ApS. Ønsker køber yderligere oplysning eller rådgivning fra Sund Sound ApS, er denne af vejledende art.

FEJLLEVERING
Hvis Sund Sound ApS har leveret en forkert vare, skal køber kontakte Sund Sound ApS Kundeservice for nærmere instruktion vedr. returforsendelse. Sund Sound ApS fremsender herefter den rigtige vare. Returforsendelsesomkostningerne afholdes af Sund Sound ApS.

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER
Sund Sound ApS forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre betingelser i varernes udførelse, specifikation, tilgængelighed og pris. Sund Sound ApS tager forbehold for tryk- og tastefejl.

FORSENDELSE
Lagervarer bestilt på hverdage inden kl. 12.00 bliver så vidt muligt afsendt samme dag. Der beregnes forsendelsesomkostninger pr. forsendelse. Bestillinger indeholdende specialproducerede varer vil dog først blive afsendt, når vi kan foretage en samlet levering, medmindre dellevering med ekstra forsendelsesomkostninger er valgt og accepteret. Det oplyste leveringstidspunkt er omtrentligt, og dermed er Sund Sound ApS uden ansvar for forsinkelser eller hindringer, der skyldes force majeure, strejke, lockout, brandskade, vandskade, maskinskade, manglende drivkraft, krig, svigtende råvaretilførsel eller andre forhold, der unddrager sig Sund Sound ApS kontrol. I tilfælde af forsinkelse kan køber alene ophæve aftalen hvis forsinkelsen overstiger 3 uger. Alle bestillinger sendes med GLS, TNT eller Postnord, hvis ikke andet er aftalt. Forsendelsesomk. beregnes efter vægt. Minimum kr. 110,-. Levering på købers adresse i Danmark vil normalt ske inden for 2-3 dage.

GYLDIGHED
Skulle en eller flere betingelserne i disse vilkår blive anset for ugyldige og retsstridige, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

KUNDESERVICE
Kundeservice kan kontaktes på e-mail: mail@sundsound.dk eller telefon mandag-torsdag kl. 09.30-16.00, fredag kl. 09.30-15.00 på 45 76 18 88.

LOVVALG & VÆRNETING
Enhver uoverensstemmelse mellem køber og Sund Sound ApS, som ikke kan afklares ved forhandling, afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting. Den internationale købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse. http://ec.europa.eu/odr

PERSONOPLYSNINGER
Behandling af personoplysninger sker i henhold til persondataloven. Såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles - eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret - kan køber kontakte Sund Sound ApS. I intet tilfælde videregives købers oplysninger til tredjemand.

TRANSPORTSKADER
Køber er forpligtet til, straks efter modtagelse af en forsendelse, at foretage kontrol af denne for fejl og mangler. Reklamationer skal ske til Kundeservice senest 5 hverdage efter modtagelsen. Køber mister retten til at reklamere, såfremt det ikke har fundet sted i dette tidsrum. Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren. Køber skal altid kontrollere om emballagen er hel og uåbnet, og om antallet af kolli stemmer overens med det, der står på fragtbrevet, inden der kvitteres for forsendelsen. Alle uoverensstemmelser skal noteres på fragtbrevet ved modtagelsen og derefter anmeldes til Sund Sound ApS.

VILKÅR
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle bestillinger fra Sund Sound ApS. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Sund Sound ApS. Køber opfordres til at læse salgs- og leveringsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de rettigheder og forpligtelser, som vilkårene indebærer. Det er en forudsætning for køb, at disse vilkår accepteres.

SPECIELT FOR OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER:

BESTILLING & BETALING
Inden bestilling skal køber være oprettet som kunde i webshoppen. Dette gøres ved at benytte funktionen 'ANMOD OM LOGIN' (OBS! CVR-nr. og EAN skal udfyldes). Til hvert kundenummer kan oprettes personlige login. Når køber er logget ind vises alle varer med købers priser. Når køber har handlet færdig, vælges VIS KURV, og derefter BESTIL. Eventuelle referencer angives i forbindelse med den enkelte ordre i feltet KOMMENTAR. Ved GODKEND, vil systemet automatisk generere en modtagelsesbekræftelse, der afsendes via e-mail. Dette automatiske svar er ikke bindende, men er alene en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren, og Sund Sound ApS kan frit annullere ordren, indtil endelig ordrebekræftelse er afsendt. Er der tale om specialproducerede varer, bliver køber kontaktet for bekræftelse af varianter. Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af varen. Alle fakturaer fremsendes elektronisk (EAN). Betalingsfristen fremgår af fakturaen.

FORSINKET BETALING & EJENDOMSFORBEHOLD
Ved forsinket betaling opkræves morarente ifølge rentelovens bestemmelser samt rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Sund Sound ApS udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso. Sund Sound ApS forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare, så længe der ikke er modtaget fuld betaling herfor. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, skal den leverede vare opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Køber har pligt til at holde den leverede vare brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Køber forpligter sig til ikke at disponere over den leverede vare bl.a. ved pantsætning, udlejning eller udlån af denne.

PRISER & TILBUD
Alle priser er angivet ekskl. moms. Alle udbud af varer, prisoplysninger, produktinformationer, tekniske oplysninger, specifikationer og andet på sundsound.dk samt i salgsmateriale, kataloger og andet, er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Sund Sound ApS. Køber har det fulde ansvar for udvælgelse af varen, og herunder at denne kan fungere i købers påtænkte driftsmiljø.

REKLAMATION
Sund Sound ApS giver 12 måneders reklamationsret for materiale- og fabrikationsfejl. Fakturanummeret skal altid oplyses ved henvendelse.

RETURNERING
Sund Sound ApS yder 8 dages fortrydelsesret på lagervarer. Fristen regnes fra den dag køber har modtaget den købte vare. Inden returnering skal køber kontakte Sund Sound ApS kundeservice med angivelse af kundenavn, kundenummer, ordrenummer og varenummer på den vare der ønskes returneret, for modtagelse af returnummer. Der er ingen fortrydelsesret på specialproducerede varer. Varen skal returneres i samme stand og mængde som modtaget. Såfremt fortrydelsesretten benyttes, refunderes forsendelsesomkostningerne ikke, og ligeledes afholder køber selv udgifter til returnering. I særlige tilfælde kan returnering af varer ud over de 8 dage aftales, mod at køber betaler fragten + 20% af ordrebeløbet i administrationsgebyr.

SPECIELT FOR PRIVATE VIRKSOMHEDER:

BESTILLING & BETALING
Inden bestilling skal køber være oprettet som kunde i webshoppen. Dette gøres ved at benytte funktionen 'ANMOD OM LOGIN'. Kun virksomheder med CVR-nr. oprettes. Til hvert kundenummer kan oprettes personlige login. Når køber er logget ind vises alle varer med købers priser. Når køber har handlet færdig, vælges VIS KURV, og derefter BESTIL. Eventuelle referencer angives i forbindelse med den enkelte ordre i feltet KOMMENTAR. Ved GODKEND, vil systemet automatisk generere en modtagelsesbekræftelse, der afsendes via e-mail. Dette automatiske svar er ikke bindende, men er alene en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren, og Sund Sound ApS kan frit annullere ordren indtil endelig ordrebekræftelse er afsendt. Er der tale om specialproducerede varer, bliver køber kontaktet for bekræftelse af varianter. Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af varen. Betalingsfristen fremgår af fakturaen.

FORSINKET BETALING & EJENDOMSFORBEHOLD
Ved forsinket betaling opkræves morarente ifølge rentelovens bestemmelser samt et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Sund Sound ApS udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso. Sund Sound ApS forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare, så længe der ikke er modtaget fuld betaling herfor. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, skal den leverede vare opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Køber har pligt til at holde den leverede vare brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Køber forpligter sig til ikke at disponere over den leverede vare bl.a. ved pantsætning, udlejning eller udlån af denne.

PRISER & TILBUD
Alle priser er angivet ekskl. moms. Alle udbud af varer, prisoplysninger, produktinformationer, tekniske oplysninger, specifikationer og andet på sundsound.dk samt i salgsmateriale, kataloger og andet, er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Sund Sound ApS. Køber har det fulde ansvar for udvælgelse af varen, og herunder at denne kan fungere i købers påtænkte driftsmiljø.

REKLAMATION
Sund Sound ApS giver 12 måneders reklamationsret for materiale- og fabrikationsfejl. Fakturanummeret skal altid oplyses ved henvendelse.

RETURNERING
Sund Sound ApS yder 8 dages fortrydelsesret på lagervarer. Fristen regnes fra den dag køber har modtaget den købte vare. Inden returnering skal køber kontakte Sund Sound ApS kundeservice med angivelse af kundenavn, kundenummer, ordrenummer og varenummer på den vare der ønskes returneret, for modtagelse af returnummer. Der er ingen fortrydelsesret på specialproducerede varer. Varen skal returneres i samme stand og mængde som modtaget. Såfremt fortrydelsesretten benyttes, refunderes forsendelsesomkostningerne ikke, og ligeledes afholder køber selv udgifter til returnering. I særlige tilfælde kan returnering af varer ud over de 8 dage aftales, mod at køber betaler fragten + 20% af ordrebeløbet i administrationsgebyr.

SPECIELT FOR PRIVATPERSONER:

BESTILLING & BETALING
Inden bestilling skal køber være oprettet med et kundenummer. Dette kan bestilles ved henvendelse til Sund Sound ApS kundeservice. Når køber er logget ind vises alle varer med købers priser. Når køber har handlet færdig, vælges VIS KURV, og derefter BESTIL. Ved GODKEND, vil systemet automatisk generere en modtagelsesbekræftelse, der afsendes via e-mail. Dette automatiske svar er ikke bindende, men er alene en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren, og Sund Sound ApS kan frit annullere ordren indtil endelig ordrebekræftelse er afsendt. Er der tale om specialproducerede varer, bliver køber kontaktet for bekræftelse af varianter. Sund Sound ApS fremsender herefter en proforma faktura, som skal betales, inden varerne kan afsendes.

PRISER & TILBUD
Alle priser kan vælges vist med eller uden moms. Alle udbud af varer, prisoplysninger, produktinformationer, tekniske oplysninger, specifikationer og andet på sundsound.dk samt i salgsmateriale, kataloger og andet, er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Sund Sound ApS. Køber har det fulde ansvar for udvælgelse af varen, og herunder at denne kan fungere i købers påtænkte driftsmiljø.

REKLAMATION
Sund Sound ApS giver 24 måneders reklamationsret for materiale- og fabrikationsfejl. Fakturanummeret skal altid oplyses ved henvendelse.

RETURNERING
Sund Sound ApS yder 14 dages fortrydelsesret på lagervarer. Fristen regnes fra den dag køber har modtaget den købte vare. Inden returnering skal køber kontakte Sund Sound ApS kundeservice med angivelse af kundenavn, kundenummer, ordrenummer og varenummer på den vare der ønskes returneret, for modtagelse af returnummer. Der er ingen fortrydelsesret på specialproducerede varer. Varen skal returneres i samme stand og mængde, som den er modtaget.

*
Gældende fra 25. maj 2018
Persondatapolitik hos
Sund Sound ApS

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Sund Sound ApS. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.
Sund Sound ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

* Besøger vores hjemmeside
* Gennemfører et køb af vores produkter
* Opretter en kundekonto
* Tilmelder dig vores nyhedsbrev
* Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.sundsound.dk og shop.sundsound.dk er Peter Sundberg (Tlf. 45761888 - ps@sundsound.dk) - Sund Sound ApS, Endrup Byvej 6, 3480 Fredensborg – CVR-28116683

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse. Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.
Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.
Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 10 år efter, at du har modtaget din vare.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. DSV og GLS med henblik på levering af dine indkøb. Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S og PayPal , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains og PayPals datacentre. Du kan læse PayPals persondatapolitik her

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.


Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

* At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
* At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse mail@sundsound.dk