FORSIDEPROFILVILKÅRB2B LOGINANMOD OM LOGINKUNDECENTERMIN FAVORITLISTE
 

0 vare(r) i kurven 
I alt 0,00 DKK
TILBUD
NYHEDER
RFID-KLARGØRING
STREGKODE-KLARGØRING
DIVERSE KLARGØRING
ETIKETTER
PRINTERE / PRINTERTILBEHØR
AV PRODUKTER
DISC-REPARATION
INDRETNING/INVENTAR
TIL KONTORET
TIL PRIVATE SAMLINGER
MEDIEOPBEVARING

SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER


AFTAGEPLIGT Køber har pligt til at aftage specialproducerede varer efter accept af tilbud. Sund Sound ApS er berettiget til at fakturere alle specialproducerede varer.
ANSVARSBEGRÆNSNING & ERSTATNINGSANSVAR Sund Sound ApS er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse af bestilte varer eller mangler ved købte varer. Sund Sound ApS fraskiver sig ethvert ansvar for følge tab eller indirekte tab, herunder tab af avance, arbejdsfortjeneste, data, drift eller andre indirekte tab, samt omkostninger i forbindelse med reetablering heraf. Sund Sound ApS produktansvar er begrænset til det ansvar som følger af produktansvarsloven, og Sund Sound ApS fraskriver sig ethvert ansvar for produktskader på andet grundlag. Sund Sound ApS er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold, skriftligt at meddele Sund Sound ApS, hvis der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan vil indtræde.
DOKUMENTATION Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Sund Sound ApS. Ønsker køber yderligere oplysning eller rådgivning fra Sund Sound ApS, er denne af vejledende art.
FEJLLEVERING Hvis Sund Sound ApS har leveret en forkert vare, skal køber kontakte Sund Sound ApS Kundeservice for nærmere instruktion vedr. returforsendelse. Sund Sound ApS fremsender herefter den rigtige vare. Returforsendelsesomkostningerne afholdes af Sund Sound ApS.
FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Sund Sound ApS forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre betingelser i varernes udførelse, specifikation, tilgængelighed og pris. Sund Sound ApS tager forbehold for tryk- og tastefejl.
FORSENDELSE Lagervarer bestilt på hverdage inden kl. 12.00 bliver så vidt muligt afsendt samme dag. Der beregnes forsendelsesomkostninger pr. forsendelse. Bestillinger indeholdende specialproducerede varer vil dog først blive afsendt, når vi kan foretage en samlet levering, medmindre dellevering med ekstra forsendelsesomkostninger er valgt og accepteret. Det oplyste leveringstidspunkt er omtrentligt, og dermed er Sund Sound ApS uden ansvar for forsinkelser eller hindringer, der skyldes force majeure, strejke, lockout, brandskade, vandskade, maskinskade, manglende drivkraft, krig, svigtende råvaretilførsel eller andre forhold, der unddrager sig Sund Sound ApS kontrol. I tilfælde af forsinkelse kan køber alene ophæve aftalen hvis forsinkelsen overstiger 3 uger. Alle bestillinger sendes med GLS, TNT eller Post Danmark, hvis ikke andet er aftalt. Forsendelsesomk. beregnes efter vægt. Levering på købers adresse i Danmark, vil normalt ske inden for 2-3 dage.
GYLDIGHED Skulle en eller flere betingelserne i disse vilkår blive anset for ugyldige og retsstridige, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.
KUNDESERVICE Kundeservice kan kontaktes på e-mail: mail@sundsound.dk eller telefon mandag-torsdag kl. 09.00-16.00, fredag kl. 09.00-15.00 på 45 76 18 88.
LOVVALG & VÆRNETING Enhver uoverensstemmelse mellem køber og Sund Sound ApS, som ikke kan afklares ved forhandling, afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting. Den internationale købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse. http://ec.europa.eu/odr
PERSONOPLYSNINGER Behandling af personoplysninger sker i henhold til persondataloven. Såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles - eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret - kan køber kontakte Sund Sound ApS. I intet tilfælde videregives købers oplysninger til tredjemand.
TRANSPORTSKADER Køber er forpligtet til, straks efter modtagelse af en forsendelse, at foretage kontrol af denne for fejl og mangler. Reklamationer skal ske til Kundeservice senest 5 hverdage efter modtagelsen. Køber mister retten til at reklamere, såfremt det ikke har fundet sted i dette tidsrum. Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren. Køber skal altid kontrollere om emballagen er hel og uåbnet, og om antallet af kolli stemmer overens med det, der står på fragtbrevet, inden der kvitteres for forsendelsen. Alle uoverensstemmelser skal noteres på fragtbrevet ved modtagelsen og derefter anmeldes til Sund Sound ApS.
VILKÅR Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle bestillinger fra Sund Sound ApS. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Sund Sound ApS. Køber opfordres til at læse salgs- og leveringsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de rettigheder og forpligtelser, som vilkårene indebærer. Det er en forudsætning for køb, at disse vilkår accepteres.

Specielt for offentlig virksomhed
BESTILLING & BETALING Inden bestilling skal køber være oprettet med et kundenummer. Kun offentlige virksomheder oprettes. Til hvert kundenummer kan oprettes personlige login. Disse kan bestilles ved henvendelse til Sund Sound ApS Kundeservice. Når køber er logget ind vises alle varer med købers priser. Når køber har handlet færdig, vælges VIS KURV, og derefter BESTIL. Eventuelle referencer angives i forbindelse med den enkelte ordre i feltet KOMMENTAR. Ved GODKEND, vil systemet automatisk generere en modtagelsesbekræftelse, der afsendes via e-mail. Dette automatiske svar er ikke bindende, men er alene en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren, og Sund Sound ApS kan frit annullere ordren, indtil endelig ordrebekræftelse er afsendt. Er der tale om specialproducerede varer, bliver køber kontaktet for bekræftelse af varianter. Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af varen. Alle fakturaer fremsendes som elektronisk - EAN. Betalingsfristen fremgår af fakturaen.
FORSINKET BETALING & EJENDOMSFORBEHOLD Ved forsinket betaling opkræves morarente ifølge rentelovens bestemmelser samt rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Sund Sound ApS udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso. Sund Sound ApS forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare, så længe der ikke er modtaget fuld betaling herfor. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, skal den leverede vare opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Køber har pligt til at holde den leverede vare brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Køber forpligter sig til ikke at disponere over den leverede vare bl.a. ved pantsætning, udlejning eller udlån af denne.
PRISER & TILBUD Alle priser er angivet ekskl. moms. Alle udbud af varer, prisoplysninger, produktinformationer, tekniske oplysninger, specifikationer og andet på sundsound.dk samt i salgsmateriale, kataloger og andet, er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Sund Sound ApS. Køber har det fulde ansvar for udvælgelse af varen, og herunder at denne kan fungere i købers påtænkte driftsmiljø.
REKLAMATION Sund Sound ApS giver 12 måneders reklamationsret for materiale- og fabrikationsfejl. Fakturanummeret skal altid oplyses ved henvendelse.
RETURNERING Sund Sound ApS yder 8 dages fortrydelsesret på lagervarer. Fristen regnes fra den dag køber har modtaget den købte vare. Inden returnering skal køber kontakte Sund Sound ApS kundeservice med angivelse af kundenavn, kundenummer, ordrenummer og varenummer på den vare der ønskes returneret, for modtagelse af returnummer. Der er ingen fortrydelsesret på specialproducerede varer. Varen skal returneres i samme stand og mængde som modtaget. Såfremt fortrydelsesretten benyttes, refunderes forsendelsesomkostningerne ikke, og ligeledes afholder køber selv udgifter til returnering. I særlige tilfælde kan returnering af varer ud over de 8 dage aftales, mod at køber betaler fragten + 20% af ordrebeløbet i administrationsgebyr.

Specielt for privat virksomhed
BESTILLING & BETALING Inden bestilling skal køber være oprettet med et kundenummer. Kun virksomheder med CVR nummer oprettes. Til hvert kundenummer kan oprettes personlige login. Disse kan bestilles ved henvendelse til Sund Sound ApS kundeservice. Når køber er logget ind vises alle varer med købers priser. Når køber har handlet færdig, vælges VIS KURV, og derefter BESTIL. Eventuelle referencer angives i forbindelse med den enkelte ordre i feltet KOMMENTAR. Ved GODKEND, vil systemet automatisk generere en modtagelsesbekræftelse, der afsendes via e-mail. Dette automatiske svar er ikke bindende, men er alene en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren, og Sund Sound ApS kan frit annullere ordren indtil endelig ordrebekræftelse er afsendt. Er der tale om specialproducerede varer, bliver køber kontaktet for bekræftelse af varianter. Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af varen. Betalingsfristen fremgår af fakturaen.
FORSINKET BETALING & EJENDOMSFORBEHOLD Ved forsinket betaling opkræves morarente ifølge rentelovens bestemmelser samt et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Sund Sound ApS udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso. Sund Sound ApS forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare, så længe der ikke er modtaget fuld betaling herfor. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, skal den leverede vare opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Køber har pligt til at holde den leverede vare brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Køber forpligter sig til ikke at disponere over den leverede vare bl.a. ved pantsætning, udlejning eller udlån af denne.
PRISER & TILBUD Alle priser er angivet ekskl. moms. Alle udbud af varer, prisoplysninger, produktinformationer, tekniske oplysninger, specifikationer og andet på sundsound.dk samt i salgsmateriale, kataloger og andet, er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Sund Sound ApS. Køber har det fulde ansvar for udvælgelse af varen, og herunder at denne kan fungere i købers påtænkte driftsmiljø.
REKLAMATION Sund Sound ApS giver 12 måneders reklamationsret for materiale- og fabrikationsfejl. Fakturanummeret skal altid oplyses ved henvendelse.
RETURNERING Sund Sound ApS yder 8 dages fortrydelsesret på lagervarer. Fristen regnes fra den dag køber har modtaget den købte vare. Inden returnering skal køber kontakte Sund Sound ApS kundeservice med angivelse af kundenavn, kundenummer, ordrenummer og varenummer på den vare der ønskes returneret, for modtagelse af returnummer. Der er ingen fortrydelsesret på specialproducerede varer. Varen skal returneres i samme stand og mængde som modtaget. Såfremt fortrydelsesretten benyttes, refunderes forsendelsesomkostningerne ikke, og ligeledes afholder køber selv udgifter til returnering. I særlige tilfælde kan returnering af varer ud over de 8 dage aftales, mod at køber betaler fragten + 20% af ordrebeløbet i administrationsgebyr.

Specielt for privat person
BESTILLING & BETALING Inden bestilling skal køber være oprettet med et kundenummer. Dette kan bestilles ved henvendelse til Sund Sound ApS kundeservice. Når køber er logget ind vises alle varer med købers priser. Når køber har handlet færdig, vælges VIS KURV, og derefter BESTIL. Ved GODKEND, vil systemet automatisk generere en modtagelsesbekræftelse, der afsendes via e-mail. Dette automatiske svar er ikke bindende, men er alene en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren, og Sund Sound ApS kan frit annullere ordren indtil endelig ordrebekræftelse er afsendt. Er der tale om specialproducerede varer, bliver køber kontaktet for bekræftelse af varianter. Sund Sound ApS fremsender herefter en proforma faktura, som skal betales inden varerne kan afsendes.
PRISER & TILBUD Alle priser kan vælges vist med eller uden moms. Alle udbud af varer, prisoplysninger, produktinformationer, tekniske oplysninger, specifikationer og andet på sundsound.dk samt i salgsmateriale, kataloger og andet, er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Sund Sound ApS. Køber har det fulde ansvar for udvælgelse af varen, og herunder at denne kan fungere i købers påtænkte driftsmiljø.
REKLAMATION Sund Sound ApS giver 24 måneders reklamationsret for materiale- og fabrikationsfejl. Fakturanummeret skal altid oplyses ved henvendelse.
RETURNERING Sund Sound ApS yder 14 dages fortrydelsesret på lagervarer. Fristen regnes fra den dag køber har modtaget den købte vare. Inden returnering skal køber kontakte Sund Sound ApS kundeservice med angivelse af kundenavn, kundenummer, ordrenummer og varenummer på den vare der ønskes returneret, for modtagelse af returnummer. Der er ingen fortrydelsesret på specialproducerede varer. Varen skal returneres i samme stand og mængde som modtaget.
SUND SOUND ApS   -   Endrup Byvej 6   -   3480 Fredensborg   -   Telefon: 45 76 18 88   -   Email: mail@sundsound.dk